Obavještenje o održavanju XXIII/18 sjednice Odbora Regulatorne agencije za energetiku
20.11.2018

 

U skladu sa članom 15 stav 2 Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije (''Službeni list CG'', br. 41/16 i 61/16) Regulatorna agencija za energetiku objavljuje

OBAVJEŠTENjE

o održavanju XXIII/18 sjednice Odbora Regulatorne agencije za energetiku, na kojoj će se razmatrati

  1. Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO ''Crnogorski operator tržišta električne energije'' Podgorica za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad za 2019. godinu, broj 18/2951-14 od 09.11.2018. godine, i
  2. Izvještaj  o stavovima po primjedbama na izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu za utvrđivanje naknade za rad DOO "Crnogorski operator tržišta električne energije" Podgorica za regulatorni period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine, sa predlogom prihoda i naknade, broj 18/2951-15 od 19.11.2018. godine.

Sjednica će se održati u četvrtak, 29. novembra, u prostorijama Regulatorne agencije za energetiku, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 96 Podgorica od 11 do 12 časova.

                                                                                                                                                                                       Regulatorna agencija za energetiku

Izvještaj  o stavovima po primjedbama na izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu za utvrđivanje naknade za rad DOO "Crnogorski operator tržišta električne energije" Podgorica za regulatorni period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine, sa predlogom prihoda i naknade, broj 18/2951-15 od 19.11.2018. godine možete preuzeti ovdje - DOKUMENT