Finansije

Agencija se finansira iz naknada za izdavanje licenci, godišnjih naknada za korišćenje licenci, naknada za utvrđivanje statusa zatvorenog distributivnog sistema, godišnjih naknada za korišćenje statusa zatvorenog distributivnog sistema i naknada za rješavanje sporova, kao i naknade koju plaćaju vršioci regulisanih komunalnih djelatnosti.

Sredstva neophodna za finansiranje Agencije utvrđuju se godišnjim finansijskim planom koji usvaja Skupština Crne Gore.

Agencija samostalno raspolaže sredstvima koja su utvrđena finansijskim planom.

Iznosi naknada preko kojih se finansira Agencija utvrđuju se odlukom na osnovu usvojenog finansijskog plana i metodologije za utvrđivanje načina obezbjeđivanja sredstava za rad Agencije.