Obilježen dan Regulatorne agencije za energetiku
23.01.2019

Zaposleni su na human način obilježili dan Agencije, kroz organizovanje akcije dobrovoljnog davanja krvi.