Održana je I/19 sjednica Odbora Regulatorne agencije za energetiku
23.01.2019

Na I/19 sjednici Odbora Regulatorne agencije za energetiku koja je održana 14.01.2019. godine donijeta  je

Odluka o utvrdjivanju naknada za licence i zatvoreni distributivni sistem za 2019. godinu