Regulisane komunalne djelatnosti

Zakoni

 

Propisi

Pravila o poređenju poslovanja i pokazatelja učinaka vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti

Pravila o licencama za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti

Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o licencama za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti

Pravila o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti

Metodologija za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti

Odluka o iznjenama i dopunama Metodologije za utvrdjivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti

Odluka o izmjenama Metodologije za utvrdjivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti

Metodologija za utvrdjivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti - prečišćen tekst

 

Obrasci iz priloga Metodologije za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti

Zahtjev za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge

Zahtjev za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja komunalnih otpadnih voda iz septičkih jama

 

Obrasci iz priloga Pravila o licencama za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti

  1. Zahtjev za izdavanje /izmjenu/produženje licence
  2. Popis dokaza uz zahtjev za izdavanje licence
  3. Područje pružanja usluge obavljanjem regulisane komunalne djelatnosti javnog vodosnabdijevanja
  4. Područje pružanja usluge za obavljanje regulisane komunalne djelatnosti upravljanja komunalnim otpadnim vodama
  5. Spisak zaposlenih/angažovanih lica - kadrovska osposobljenost
  6. Izjava o broju i strukturi zaposlenih
  7. Specijalizovana oprema
  8. Izjava o raspolaganju specijalizovanom opremom za javno vodosnabdijevanje
  9. Izjava o raspolaganju specijalizovanom opremom za upravljanje komunalnim otpadnim vodama
  10. Izjava o raspolaganju specijalizovanom opremom za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih jama