Najava održavanja okruglih stolova u okviru javne rasprave na kojoj se razmatraju Nacrt metodologije za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti, Nacrt pravila o licencama za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti i Nacrt pravila o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti
03.04.2019

Regulatorna agencija za energetiku organizuje okrugle stolove za davanje i razmatranje komentara, sugestija i primjedbi u vezi sa sljedećim aktima:

1) Nacrt metodologije za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti

2) Nacrt pravila o licencama za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti

3) Nacrt pravila o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti


Sva zainteresovana lica mogu da daju doprinos u utvrđivanju pomenutih akata učešćem na okruglim stolovima koji će se organizovati u Budvi, 5. aprila 2019. godine, sa početkom u 10.00 časova u Akademiji znanja, sala B13 (ulica Žrtava fašizma br. 56) i u Bijelom Polju, 10. aprila 2019. godine, sa početkom u 11.30 časova u konferencijskoj sali hotela Franca (ulica Muniba Kučevića br. 9).

Mjesto i vrijeme održavanja okruglog stola u Podgorici, koji je planiran za 12. april 2019. godine će biti blagovremeno najavljeni.