Održan prvi okrugli sto u okviru javne rasprave o podzakonskim aktima u vezi sa regulisanim komunalnim djelatnostima
09.04.2019

Regulatorna agencija za energetiku je organizovala prvi okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu metodologije za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti, Nacrtu pravila o licencama za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti i Nacrtu pravila o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti, 5. aprila 2019. godine u Budvi.

U uvodnom obraćanju, Branislav Prelević, predsjednik Odbora Agencije dao je osvrt na dinamiku procesa izrade pomenutih akata i na dosadašnje aktivnosti Agencije na uspostavljanju regulatornog okvira za regulaciju regulisanih komunalnih djelatnosti, u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima.

Nakon predstavljanja akata koja su predmet javne rasprave, učesnici javne rasprave su  iznijeli određene predloge i komentare. Po završetku javne rasprave Agencija će sagledati i obraditi sve pristigle komentari, primjedbe i sugestije i sačiniti izvještaj sa javne rasprave, kao i konačne predloge predmetnih akata.

Okruglom stolu su, pored predstavnika Agencije, prisustvovali i predstavnici jedinica lokalnih samouprava i vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti, iz primorskih opština i Nikšića.

Naredni okrugli stolovi na istu temu, biće organizovani u Bijelom Polju u srijedu, 10. aprila i u Podgorici u petak, 12. aprila 2019. godine.

Agencija je 13. marta t.g. na svojoj internet stranici objavila Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o aktima u vezi sa regulisanim komunalnim djelatnostima, koja će trajati  do 19. aprila 2019. godine.