Najava održavanja okruglog stola u okviru javne rasprave na kojoj se razmatraju nacrti podzakonskih akata u vezi sa regulisanim komunalnim djelatnostima
09.04.2019

Regulatorna agencija za energetiku organizuje okrugli sto za davanje i razmatranje komentara, sugestija i primjedbi u vezi sa Nacrtom metodologije za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti, Nacrtom pravila o licencama za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti i Nacrtom pravila o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti.

Sva zainteresovana lica mogu da daju doprinos u utvrđivanju pomenutih akata učešćem na okruglom stolu koji će se organizovati u Podgorici, 12. aprila 2019. godine, sa početkom u 10 časova u prostorijama PR Centra (Bulevar Josipa Broza 23A).