Okrugli sto o podzakonskim aktima u vezi sa regulisanim komunalnim djelatnostima održan u Bijelom Polju
12.04.2019

Regulatorna agencija za energetiku organizovala je 10. aprila 2019. godine u Bijelom Polju, okrugli sto na temu podzakonskih akata u vezi sa regulisanim komunalnim djelatnostima i to: Nacrta metodologije za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti, Nacrta pravila o licencama za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti i Nacrta pravila o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti.

Okrugli sto je otvorio Dragutin Martinović, član Odbora Agencije, koji je uvodnom izlaganju istakao značaj organizacije okruglog stola kako bi u diskusiji sa zainteresovanim licima, Agencija saslušala dileme, mišljenja i eventualne predloge i na kraju donijela kvalitetne podzakonske akte.

Dragana Bjelobrković Vukčević, rukovoditeljka Službe za regulisane komunalne djelatnosti, predstavila je akte koji su predmet javne rasprave, sa posebnim osvrtom na metodološke principe za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti.

Učesnici okruglog stola su iznijeli određene predloge i komentare, a posebno su istakli da je izjednačavanje cijena za sve korisnike, odnosno fizička i pravna lica, jedan od najvećih problema primjene Zakona o komunalnim djelatnostima i izrazili zabrinutost u pogledu posljedica primjene ove zakonske norme i po korisnike iz kategorije fizička lica i po same vršioce regulisanih komunalnih djelatnosti.

Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici organa lokalne uprave koji su nadležni za komunalne poslove i vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti iz Sjevernog regiona, kao i predstavnici Zavoda za metrologiju.

Završni okrugli sto na istu temu biće organizovan u Podgorici, u petak, 12. aprila 2019. godine.

Javna rasprava o aktima u vezi sa regulisanim komunalnim djelatnostima traje do 19. aprila 2019. godine.

Po završetku javne rasprave, Agencija će sagledati i obraditi date komentare, primjedbe i sugestije i sačiniti izvještaj sa javne rasprave, kao i konačne predloge predmetnih akata.