Završni okrugli sto o podzakonskim aktima u vezi sa regulisanim komunalnim djelatnostima održan u Podgorici
16.04.2019

Treći, ujedno i završni okrugli sto, u okviru javne rasprave za podzakonske akte koji se odnose na regulisane komunalne djelatnostim, održan je u Podgorici, 12. aprila t.g., u organizaciji Regulatorne agencije za energetiku. Podsjećamo, prethodno su organizovani okrugli stolovi u Budvi i Bijelom Polju.

Na okuglom stolu su se razmatrali Nacrt metodologije za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti, Nacrt pravila o licencama za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti i Nacrt pravila o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti.

Branislav Prelević, predsjednik Odbora Agencije je u uvodnom izlaganju istakao je da je cilj regulacije da se stvori sistem u kojem će vodovodna i kanalizaciona preduzeća biti samoodrživa i finansijski stabilna, te da su predmetni podzakonski akti zasnovani na principima regulacije koje primjenjuju i regulatori drugih država. Takođe, istakao je značaj uključivanja svih zainteresovanih subjekata u postupku javne rasprave, kako bi svojim komentarima i sugestijama dali doprinos utvrđivanju kvalitetnih tekstova podzakonskih akata.

Svoj doprinos u raspravi dali su predstavnici vodovodnih i kanalizacionih preduzeća iz Kolašina, Podgorice, Danilovgrada, Cetinja, Šavnika i Plužina, jedinica lokalne samouprave iz Pljevalja, Nikšića, Podgorice i Kolašina, kao i predstavnici Regionalnog vodovoda, Luštica developmenta, Portonovog, Zajednice opština i Vodacoma.

Kao i na do sada održanim okruglim stolovima povodom predmetnih akata, tako je i u Podgorici istaknuta zajednička primjedba skoro svih učesnika na zakonsko rješenje izjednačavanja cijena za pravna i fizička lica, te da će se to negativno odraziti kako na vodovodna i kanalizaciona preduzeća, tako i na građane.

Predstavnici Agencije su još jednom iskoristili priliku da pozovu prisutne i svu zainteresovanu javnost da uzmu učešće u utvrđivanju predmetnih akata davanjem sugestija, kometara i predloga Agenciji.

Javna rasprava o aktima u vezi sa regulisanim komunalnim djelatnostima traje do 19. aprila 2019. godine, nakon čega će Agencija sagledati i obraditi pristigle komentare, primjedbe i sugestije i sačiniti izvještaj sa javne rasprave, kao i konačne predloge predmetnih akata.