Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije
24.04.2019

Ovaj dokument možete preuzeti ovdje - dokument