Održana je XII/19 sjednica Odbora Regulatorne agencije za energetiku
17.06.2019

Na XII/19 sjednici Odbora Regulatorne agencije za energetiku koja je održana 06.06.2019. godine donijeto  je:

Odluke po zahtjevu DOO ''INA CRNA GORA'' Podgorica za izmjenu licenci za obavljanje djelatnosti: skladištenja i distribucije naftnih proizvoda i tečnog naftnog gasa, trgovine na malo naftnim derivatima i snabdijevanja krajnjih kupaca tečnim naftnim gasom

Odluka po Zahtjevu AD ''Jugopetrol'' Podgorica za izmjenu Licence za obavljanje djelatnosti skladištenja i distribucije naftnih proizvoda i gasa

Odluke po Zahtjevu DOO ''Petrol Crna Gora MNE'' Podgorica za  izmjenu licenci za: skladištenje i distribuciju naftnih proizvoda i gasa,  trgovinu na malo naftnim derivatima i  snabdijevanje krajnjih kupaca tečnim naftnim gasom, u dijelu koji se odnosi na licenciranje benzinske stanice koja se nalazi u Danilovgradu, Pažići bb

Odluka po Zahtjevu DOO ''SKY JUMPER TRAVEL '' Tivat, za izmjenu Licence za obavljanje djelatnosti transporta naftnih derivata transportnim sredstvima

Razmatranje Predloga zaključka po Izvještaju ovlašćenog lica za praćenje realizacije Programa mjera za primjenu nediskriminatornih uslova za pristup distributivnom sistemu električne energije, broj 70-00-15485

Razmatranje Predloga metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije

Razmatranje Predloga metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije