Sastanak sa predstavnicima Dunavskog programa za vode (DWP)
09.07.2019

Dana 8. jula 2019. godine, u prostorijama Regulatorne agencije za energetiku, održan je sastanak sa predstavnicima Dunavskog programa za vode (DWP), Stjepanom Gabrićem i Raimund Mairom, koji je nedavno preuzeo upravljanje Dunavskim programom za vode. Sastanak je vodio Predsjednik Odbora Agencije, Branislav Prelević, a istom su ispred Agencije prisustvovali i sekretarka Odbora i predstavnici Službe za regulisane komunalne djelatnosti, preko koje Agencija vrši poslove na regulaciji komunalnih djelatnosti.

Tema sastanka bilo je upoznavanje predstavnika Dunavskog programa za vode sa trenutnim i budućim aktivnostima Agencije, u dijelu regulacije komunalnih djelatnosti i mogućnostima podrške Agenciji u obavljanju ovih poslova.

Predsjednik Odbora je zahvalio za dosadašnju podršku koju je Agenciji pružala Svjetska banka preko Dunavskog programa za vode i istakao da bi nastavak podrške bio veoma značajan za Agenciju, posebno u domenu obezbjeđivanja konsultanta u radu sa vršiocima regulisanih komunalnih djelatnosti i razmjene iskustva sa regulatorima koji imaju slična iskustva u regulaciji sektora vodnih usluga.

Na sastanku je zaključeno da je za razvoj sektora važno osnaživanje regulatora, odnosno kadrovsko i tehničko osposobljavanje Agencije, pa će se nastavak saradnje odvijati u tom smjeru, kroz podršku Agenciji  u okviru sljedeće faze Programa za vode, čiji je cilj da se u sektoru voda u regionu dostigne održivost usluga.