Izvještaj o pokazateljima i odgovarajućim referentnim vrijednostima za poređenje jediničnih troškova ulaganja u energetsku infrastrukturu
16.09.2019

Sekrtetarijat Energetske zajednice pripremio je izvještaje o pokazateljima i odgovarajućim referentnim vrijednostima za poređenje jediničnih troškova ulaganja u energetsku infrastrukturu za ugovorne strane Energetske zajednice.

 Agencija je, shodno odredbama Sporazuma o osnivanju Energetske zajednice, Zakona o energetici i Uredbe (EU) 347/2013, pod okriljem Sekretarijata Energetske zajednice a u saradnji sa regulatornim tijelima ugovornih strana Energetske zajednice, učestvovala u pripremi ovih izvještaja.

Izvještaj koji se odnosi na infrastrukturu iz oblasti električne energije može se preuzeti OVDJE.

Izvještaj koji se odnosi na infrastrukturu iz oblasti gasa može se preuzeti OVDJE