Propisi i obrasci

Propisi

 

Obrasci

 

Analize

 

Nadzor

Izvještaj o izvršenoj kontroli - Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Kontrola proračuna udjela svih vrsta izvora energije u isporučenoj električnoj energiji krajnjim kupcima

Kontrola postupanja po rješenju Agencije 21/3311-6 od 28.09.2021.godine, vezano za otklanjanje nepravilnosti u proračunu nacionalnog rezidualnog miksa

Kontrola proračuna nacionalnog rezidualnog miksa