Dostaviti mišljenja i primjedbe na Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad Crnogorskom operatoru tržišta električne energije DOO Podgorica za regulatorni period od 01.01.2020. do 31.12.2021. godine
04.11.2019