Obavještenje o održavanju sjednice Odbora Regulatorne agencije za energetiku
15.11.2019

U skladu sa članom 17 stav 2 Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije (''Službeni list CG'', broj 27/19), članom 36 stav 2 Metodologije za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije (''Službeni list CG'', br. 32/19 i 50/19), članom 41 stav 2 Metodologije za utvrđivanje cijena, rokova i uslova za pružanje pomoćnih usluga i usluga balansiranja prenosnog sistema električne energije (''Službeni list CG'', br. 44/16, 40/17 i 50/19) i članom 37 stav 2 Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije (''Službeni list CG'', br. 32/19 i 50/19) Regulatorna agencija za energetiku objavljuje 

OBAVJEŠTENjE

o održavanju sjednice Odbora Regulatorne agencije za energetiku

na kojoj će se razmatrati

  • Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad DOO "Crnogorskom operatoru tržišta električne energije" Podgorica za regulatorni period od 01.01.2020 do 31.12.2021. godine, sa predlogom prihoda i naknade, broj 19/3309-9 od 04.11.2019. godine;
  • Izvještaj  o stavovima po primjedbama na izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad DOO "Crnogorski operator tržišta električne energije" Podgorica za regulatorni period od 01.01.2020. do 31.12.2021. godine, broj 19/3309-12 od 15.11.2019. godine,
  • Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica, za utvrđivanje cijena za pomoćne usluge i usluge balansiranja za period od 01.01.2020. do 31.12.2022. godine, broj 19/3305-8 od 04.11.2019. godine;
  • Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda za regulatorni period od 01.01.2020. do 31.12.2022. godine, broj 19/3306-5 od 04.11.2019. godine;
  • Izvještaj po primjedbama datim u javnoj raspravi na Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda za period 2020-2022. godina, broj 19/3306-10 od 15.11.2019. godine;
  • Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda za period 2020-2022. godina, broj 19/3307-11 od 04.11.2019. godine;
  • Izvještaj po primjedbama datim u javnoj raspravi na izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda za period 2020-2022. godina, broj 19/3307-15 od 15.11.2019. godine.

                      

Sjednica će se održati 25. novembra 2019. godine, u prostorijama Regulatorne agencije za energetiku, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 96 Podgorica, u periodu od

  • 9 do 10 časova - Zahtjev DOO Crnogorski operator tržišta električne energije Podgorica
  • 10 do 12 časova - Zahtjev AD Crnogorski elektroprenosni sistem  Podgorica
  • 12 do 14 časova - Zahtjev DOO Crnogorski elektrodistributivni sistem  Podgorica

 

Izvještaj  o stavovima po primjedbama na izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad DOO "Crnogorski operator tržišta električne energije" Podgorica za regulatorni period od 01.01.2020. do 31.12.2021. godine, broj 19/3309-12 od 15.11.2019. godine, možete preuzeti ovdje - Dokument.

Izvještaj po primjedbama datim u javnoj raspravi na Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda za period 2020-2022. godina, broj 19/3306-10 od 15.11.2019. godine, možete preuzeti ovdje - Dokument.

Izvještaj po primjedbama datim u javnoj raspravi na izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda za period 2020-2022. godina, broj 19/3307-15 od 15.11.2019. godine, možete preuzeti ovdje - Dokument.