Saopštenje za javnost
02.12.2019

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odbor Regulatorne agencije za energetiku je 2.12.2019. godine donio odluke o utvrđivanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena po zahtjevu operatora sistema CGES AD Podgorica i CEDIS DOO Podgorica za period od 01.01.2020. do 31.12.2022. godine, i Odluku o utvrđivanju regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta COTEE DOO Podgorica za period od 01.01.2020. do 31.12.2021. godine.

Navedenim odlukama su utvrđene cijene za korišćenje prenosnog i distributivnog sistema za sve kategorije korisnika sistema, a koje će se primjenjivati u 2020, 2021 i 2022. godini.

Cijene za korišćenje prenosnog i distributivnog sistema predstavljaju dio cijene za snabdijevanje krajnjih kupaca. Utvrđene cijene korišćenja sistema će za domaćinstvo sa dvotarifnim mjerenjem biti u konstantnom padu u predstojeće tri godine. Konkretno, cijena korišćenja sistema utvrđena za 2020. godinu za domaćinstvo sa dvotarifnim mjerenjem i sa prosječnom potrošnjom električne energije je manja za 1,32% u odnosu na 2019. godinu. Dodatni pad cijene korišćenja sistema će biti kod domaćinstava koja imaju manje potrebe za angažovanjem kapaciteta, odnosno kod domaćinstava priključne snage do 8kW, kod kojih je fiksna komponenta angažovanja kapaciteta smanjena za više od pola u odnosu na 2019. godinu. Ova kategorija kupaca predstavlja oko 10% ukupnog broja kupaca priključenih na distributivni sistem.

Utvrđeni regulatorno dozvoljeni prihod, prosječno na godišnjem nivou, za CGES iznosi 29.145.210 €, za CEDIS 82.147.103 €, a za COTEE 724.514 €.

Predmetne odluke se objavljuju u Službenom listu Crne Gore i možete im pristupiti ovdje:

 

REGULATORNA AGENCIJA ZA ENERGETIKU