Održana je XXIV/19 sjednica Odbora Regulatorne agencije za energetiku
03.12.2019

Na XXIV/19 sjednici Odbora Regulatorne agencije za energetiku koja je održana 25.11., 28.11. i 02.12.2019. godine donijeto  je:

Odluka po zahtjevu Crnogorskog operatora tržišta električne energije DOO Podgorica za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad za regulatorni period od 01.01.2020 do 31.12.2021. godine

Odluka po zahtjevu Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica za utvrđivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga i usluga balansiranja, za period od 01.01.2020. do 31.12.2022. godine

Odluka po zahtjevu Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda za regulatorni period od 01.01.2020. do 31.12.2022. godine

Odluka po zahtjevu Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda za period 2020-2022. godina

Odluka o produženju ograničenja rasta cijena električne energije za domaćinstva i male kupce koje ne pripadaju kategoriji domaćinstava za period 2020-2022. godina

Odluka o imenovanju referentne energetske berze

Odluka o izmjeni licence za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, po zahtjevu DOO ''HIDROENERGIJA MONTENEGRO'' Berane

Rješenje za sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije za proizvodni objekat mHE ''Jelovica 2'', po zahtjevu DOO ''HIDROENERGIJA MONTENEGRO'' Berane

Odluka o izmjeni Licence za obavljanje djelatnosti transporta naftnih derivata drumskim transportnim sredstvima, po Zahtjevu AD ''JUGOPETROL'' Podgorica

Odluka o izmjeni Licence za obavljanje djelatnosti transporta naftnih derivata drumskim transportnim sredstvima, po Zahtjevu DOO ''D TRANS'' Cetinje

Odluka o izmjeni Licence za obavljanje djelatnosti transporta naftnih derivata drumskim transportnim sredstvima, po Zahtjevu DOO ''E.C. AUTO TRADE'' Podgorica