Potpisan Sporazum o saradnji izmedju RAE i Regulatornog tijela za energetiku Albanije
10.12.2019

Regulatorna agencija za energetiku i Regulatorno tijelo za energetiku Albanije (ERE) su 5. decembra 2019. godine u Tivtu potpisale Sporazum o saradnji. Sporazum su potpisali predsjednik Odbora Agencije, gdin Branislav Prelević i predsjednik Odbora komisije albanskog regulatora, gdin Petrit Ahmeti.

Dva regulatora su Sporazumom uspostavili institucionalni okvir za ostvarivanje jače bilateralne saradnje, intenzivniju razmjenu iskustava i informacija od zajedničkog interesa, uzajamnu podršku u jačanju kapaciteta kroz zajedničke radionice, treninge i tematske sastanke.

Saradnja dva regulatora je započeta kroz saradnju na nivou Energetske zajednice ali se u proteklom periodu intenzivirala posebno kroz razmjenu iskustava i informacija korisnih sa regulatornog aspekta.