Energetski regulatori na najvišem nivou razmijenili odgovore na izazove u vezi sa obnovljivim izvorima energije i gasa na Mediteranu
24.12.2019

10. decembra, 41 učesnik, od čega 12 predsjednika i predstavnika Mediteranskih regulatornih vlasti za energetiku, sastali su se u Rimu da razmijene pristupe i dobru praksu razvoju obnovljivih izvora energije i rastuće uloge gasa, što ukazuje na važne izazove i zahtijeva prilagođavanje energetske regulative iz perspektive politike i iz regulatorne perspektive.

Organizovan na inicijativu g. Stefana Besseghinija, potpredsjednika MEDREG-a i predsjednika Italijanskog regulatora za energetiku ARERA, ovaj satanak je prvi takve vrste i namijenjen je podsticanju saradnje nacionalnih regulatornih vlasti na najvišem nivou, što vodi razvoju zajedničke vizije za promjenu uloge regulatora na energetskom tržištu Mediterana. 

Otvarajući događaj, predsjednica MEDREG-a, gđa. Gülefsan Demirbas istakla je:

“Danas svjedočimo povećanom značaju MEDREG-a za njegove članove regulatore. Što su naši izazovi veći, to je važnije biti u mogućnosti da se osloniš na mrežu članova nacionalnih regulatornih vlasti koji dijele mediteranske granice i rade na povećanju međusobne povezanosti i kompatibilnosti zakonodovstva između država, sa ciljem uspostavljanja funkicionalnog i konkurentnog energetskog tržišta na Meditreanu koje može stvoriti bogate benefite za sve.“

G. Stefano Besseghini, predsjednik ARERA je dodao:

MEDREG je vrlo važna platforma za diljenje iskustava i razvoj zajedničkih razumijevanja glavnih problema i izazova sa kojima se trenutno susrijeću mediteranski regulatori za energetiku. Ovakva saradnja treba sve više da se pretvara u zajedniče akcije sa praktičnim i vidljivim ishodima.“

 
Učesnici su istakli probleme i pitanja specifična za pojedinu državu, na koja su kolege predsjednici odgovorili u okviru tri sesije diskusije i interakcije koje su okupile različite stavove i izazove mediteranskih zemalja.

Podsekretarka Ministarstva za ekonomski razvoj Italije, gđa. Alessandra Todde kazala je:

“Mediteran je naša sadašnjost i predstavlja buduće izazove u našem regionu. Energetska međupovezanost i investicije će zasigurno učvrstiti i ojačati naše istorijske relacije u korist društvenog i ekonomskog rasta.“

Predsjednici marokanskih i egipatskih regulatora ANRE i GASREG su objasnili kako na regulaciju energije utiče i oblikuje je sve veći značaj proizvodnje obnovljive el. energije i trgovina gasom u njihovim zemljama. Ova razmjena iskustava obogatila je perspektive industrije uz aktivan doprinos g. Antonia Camisecra, izvršnog direktora italijanske energetske kompanije ENEL Green Power, i g. Marca Alvera, izvršnog direktora kompanije za gas SNAM.

Gledajući šta MEDREG čeka u budućnosti, predsjednik francuske Regulatorne komisije za energetiku CRE, g. Jean-François Carenco, istražio je nove perspektive za Orgaizaciju i istakao da je MEDREG stub u evropsko-mediteranskim energetskim odnosima. On je dalje naglasio važnost kontinuirane podrške koju dobija od Evropske unije. 

Ovaj sastanak predsjednika uslijedio je prošlog novembra nakon Brisleskog foruma MEDREG-a, koji se bavio izazovima i mogućnostima za pojačanu saradnju i podrazumijeva razvoj obnovljive energije u regionu Mediterana kroz proaktivan dijalog eksperta za energetiku iz međunarodnih institucija, regulatora, industrije i akademije.

Poslednjih godina MEDREG je napravio seriju izvještaja sa pametnim mrežama, aukcijskim sistemima za izvore obnovljive energije, infrastrukturom za prirodni gas i konkurencijom na tržištu gasa, kao i LNG i infrastrukturom za skladištenje. Pored personalizovanih radionica, obuka i drugih studija za članice iz južne regije, sa ciljem da pruži podršku energetskim regulatorima u ostvarivanju njihovih prednosti za uspostavljanje konkurentnog i funkcionalnog energetskog tržišta, razvijena je i dobra praksa o metodogijama za tarife, sisteme aukcije, transparentnost, dodjelu kapaciteta i pristup trećih strana mediteranskom regionu.

Na margini ovog sastanka predsjednika, MEDREG u Rimu održava zajedničku obuku sa Asocijacijom meditreanskih operatora prenosnog sistema (Med-TSO), koja treba da izgradi znanje o investicijama u infrastrukturu i bilateralni dijalog između regulatora i TSO-a.