Održana je XXVII/19 sjednica Odbora Regulatorne agencije za energetiku
27.01.2020

Na XXVII/19 sjednici Odbora Regulatorne agencije za energetiku koja je održana 26.12.2019. godine donijeto  je:

 Odluka o izdavanju licenci za obavljanje djelatnosti skladištenja tečnog prirodnog gasa, snabdijevanja krajnjih kupaca tečnim prirodnim gasom, transporta tečnog prirodnog gasa i upravljanja postrojenjem za tečni prirodni gas, kao i predloga tekstualnih djelova licenci, po Zahtjevu DOO ''UNIPROM ENERGY'' Podgorica 

Rješenje o odbijanju zahtjeva DOO ''MHE VRBNICA'' Podgorica za produženje privremenog statusa povlašćenog proizvođača električne energije za proizvodni objekat mHE Vrbnica

Rješenje o obustavljanju postupka po Zahtjevu DOO ''MOŽURA WIND PARK'' Podgorica za sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije, za vjetroelektranu Možura

Odluka po Zahtjevu za izdavanje licence za proizvodnju električne energije DOO ''MOŽURA WIND PARK'' Podgorica

Rješenje po Zahtjevu DOO ''MOŽURA WIND PARK'' Podgorica za sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije, za vjetroelektranu Možura

Odluka o izdavanju licenci za obavljanje djelatnosti skladištenja naftnih derivata, skladištenja tečnog naftnog gasa, trgovine na malo naftnim derivatima i trgovine na malo tečnim naftnim gasom, po Zahtjevu DOO ''VN-COMMERCE'' Nikšić

Rješenja po Zahtjevu DOO ''BARSOLAR'' Bar za sticanje privremenog statusa povlašćenog proizvođača za proizvodne objekte solarnih elektrana na krovnim konstrukcijama

Odluka o utvrđivanju naknada za licence i zatvoreni distributivni sistem za 2020. godinu