Održana je IX/20 sjednica Odbora Regulatorne agencije za energetiku
05.05.2020

Na IX/20 sjednici Odbora Regulatorne agencije za energetiku koja je održana 21.04.2020. godine donijeto  je:

Odluka o izmjeni licence za obavljanje djelatnosti transporta naftnih derivate drumskim transportnim  sredstvima DOO „Lukana“ Podgorica

Rješenje po Zahtjevu DOO ALLIANCE Podgorica za sticanje privremenog statusa povlašćrnog proizvođača električne energije za proizvodni objekat - solarnu elektranu ''ALLIANCE''

Zaključak o postupanju Ovlašćenog lica za primjenu Programa mjera za primjenu nediskriminatornih uslova za pristup distributivnom sistemu električne energije u periodu 31.03.2019. – 31.03.2020. godina

Odluka o izdavanju licence za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, po Zahtjevu DOO ''SMALL HYDRO POWER PLANT KUTSKA'' Andrijevica

Rješenje po Zahtjevu DOO ''SMALL HYDRO POWER PLANT KUTSKA'' Andrijevica za sticanje statusa povlašćenog proizvođača za proizvodni objekat mHE ''Kutska 1''

Rješenje po Zahtjevu DOO ''SMALL HYDRO POWER PLANT KUTSKA'' Andrijevica za sticanje statusa povlašćenog proizvođača za proizvodni objekat mHE ''Kutska 2''

Odluka o izdavanju licence za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, po Zahtjevu DOO ''SMALL HYDRO POWER PLANT MOJANSKA'' Andrijevica

Rješenje po Zahtjevu DOO ''SMALL HYDRO POWER PLANT MOJANSKA“ Andrijevica za sticanje statusa povlašćenog proizvođača za proizvodni objekat mHE ''Mojanska 1''

Rješenje po Zahtjevu DOO ''SMALL HYDRO POWER PLANT MOJANSKA '' Andrijevica za sticanje statusa povlašćenog proizvođača za proizvodni objekat mHE '' Mojanska 2''

Rješenje po Zahtjevu DOO ''SMALL HYDRO POWER PLANT MOJANSKA '' Andrijevica za sticanje statusa povlašćenog proizvođača za proizvodni objekat mHE '' Mojanska 3''