Održana je X/20 sjednica Odbora Regulatorne agencije za energetiku
05.05.2020

Na X/20 sjednici Odbora Regulatorne agencije za energetiku koja je održana 24.04.2020. godine donijeto  je:

Finansijski izvještaj sa izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku za 2019. godinu, sa predlogom odluke o usvajanju Izvještaja i odluke o određivanju predstavnika Agencije koji će učestvovati u skupštinskoj proceduri

Rješenje o izdavanju licence za upravljanje komunalnim otpadnim vodama DOO „S&E Tehnica“ Bar

Odluka o izmjeni Licence za obavljanje djelatnosti transporta naftnih derivata i tečnog naftnog gasa drumskim transportnim sredstvima, po Zahtjevu DOO ''VV TRANS'' Podgorica

Rješenje  o utvrđivanju statusa povlašćenog proizvođača za proizvodni objekat mHE ''Bistrica Lipovska', koji je podnijelo DOO ''BB HIDRO''