Održana je XVIII/20 sjednica Odbora Regulatorne agencije za energetiku
24.07.2020

Na XVIII/20 sjednici Odbora Regulatorne agencije za energetiku koja je održana 23.07.2020. godine usvojen  je:

Odluka o usklađivanju Plana javnih nabavki Regulatorne agencije za energetiku za 2020. godinu sa Zakonom o javnim nabavkama

Izvještaj o stanju energetskog sektora Crne Gore za 2019. godinu sa predlogom Odluke o utvrđivanju Izvještaja i Odluke o određivanju predstavnika Agencije koji će učestvovati u skupštinskoj proceduri usvajanja predmetnog izvještaja

Izvještaj o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti u 2019. godini sa predlogom Odluke o utvrđivanju Izvještaja  i Odluke o utvrđivanju predstavnika Agencije koji će učestvovati u Skupštinskoj proceduri razmatranja izvještaja

Rješenje o obustavi postupka po Zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija” Rožaje za izdavanje licence za javno vodosnabdijevanje i za upravljanje komunalnim otpadnim vodama

Odluka o izmjeni licence za obavljanje djelatnosti transporta naftnih derivata transportnim sredstvima, po Zahtjevu DOO Sky jumper travel Tivat

Rješenje po Zahtjevu ''VIRIDI PROGRESSUM'' DOO Kolašin za sticanje statusa povlašćenog proizvođača za proizvodni objekat mHE ''Paljevinska'' Opština Kolašin

Rješenje po Zahtjevu ''ALLIANCE'' DOO Podgorica za sticanje statusa povlašćenog proizvođača, za proizvodni objekat SE ''ALLIANCE''