Izvještaj sa javne rasprave - Vodovod "Bistrica" Bijelo Polje
24.12.2020

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 14. decembra 2020. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod Bistrica“ Bijelo Polje za davanje saglasnosti na predlog cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti za 2021. godinu, koji je objavljen na internet stranici Agencije.  

Agencija je uputila javni poziv svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima, da se uključe u javnu raspravu, davanjem mišljenja i primjedbi do 21.12.2020. godine.

U toku javne rasprave Agenciji nijesu dostavljena mišljenja i primjedbe na predmetni izvještaj.