Obavještenje o javnoj raspravi - ViK Podgorica
16.02.2021

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 16.02.2021. godine donijela Zaključak kojim je stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO “Vodovod i kanalizacija” Podgorica za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga crpljenja odvoza i zbrinjavanja komunalnih otpadnih voda iz septičkih jama za 2021. godinu, pa se upućuje

 

JAVNI POZIV

 

svim zainteresovanim licima da učestvuju u raspravi davanjem mišljenja i primjedbi, koji se mogu dostaviti: elektronskim putem na e-mail regagen@t-com.me, faxom na broj: 020 229-755 ili poštom na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 96 Podgorica, zaključno sa 23.02.2021. godine.

 

Izvještaj se može preuzeti ovdje.

 

Podgorica, 16.02.2021. godine