Obavještenje o održavanju sjednice Odbora Agencije
19.11.2021

U skladu sa članom  18 stav 2 Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije (''Službeni list CG'', broj 61/21) Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti objavljuje   

OBAVJEŠTENjE

o održavanju sjednice Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti na kojoj će se razmatrati

Sjednica će se održati 30. novembra 2021. godine, u prostorijama Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 96 Podgorica, od 9 do 10 časova.

 

Broj: 21/3215-25

Podgorica, 19.11.2021. godine