Obavještenje o održavanju sjednice OdboraAgencije
19.11.2021

U skladu sa članom 9 stav 1 Pravila za korekcije cijena i naknada (''Službeni list CG'', broj 56/19) Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti objavljuje   

OBAVJEŠTENjE

o održavanju sjednice Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti na kojoj će se razmatrati

Sjednica će se održati 30. novembra 2021. godine, u prostorijama Agencije, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 96 Podgorica, od 11 do 12 časova.

 

Broj: 21/3398-20

Podgorica, 19.11.2021. godine