Odluka o oduzimanju licence za DOO Njeguš Cetinje
22.06.2017

Odluku možete peruzeti na sledećoj web adresi - dokument