Potpisan Sporazum o saradnji izmedju RAE i Regulatorne komisije za energetiku i vodu Bugarske
21.09.2017

Regulatorna agencija za energetiku i Regulatorna komisija za energetiku i vodu Bugarske potpisale su Sporazum o saradnji na sastanku koji je održan u Podgorici, 19. septembra 2017. godine. Sporazum su potpisali  Predsjednik Odbora Agencije, gdin Branislav Prelević i član Komisije bugarskog regulatora, gdin Aleksandar Yordanov.

Sporazumom se uspostavlja institucionalni okvir za ostvarivanje saradnje dva regulatora na bilateralnom i multilateralnom nivou, razmjena iskustava i informacija od zajedničkog interesa, uzajamna podrška u jačanju kapaciteta, saradnja u implementaciji evropskih direktiva i propisa u oblasti energetike, kao i razmjena saznanja i iskustva u regulisanju vodnih usluga.

Pored saradnje sa regulatorom iz Bugarske, Agencija je u maju tekuće godine potpisala i Memorandum o saradnji sa italijanskom Regulatornom agencijom za električnu energiju, gas i vodu, sa kojom već duži niz godina ostvaruje saradnju na stručnom nivou.