Crnogorskom regulatoru dodijeljen status posmatrača u radnim grupama ACER
10.11.2017

Regulatorna agencija za energetiku (RAE) je prvi regulator članica Energetske zajednice kojem je dodijeljen status posmatrača u radnim grupama za električnu energiju i gas Agencije za saradnju energetskih regulatora (ACER).

O odluci direktora ACER po ovom pitanju, RAE i Sekretarijat Energetske zajednice su informisani juče. Sličan zahtjev regulatorne agencije Srbije, AERS, još uvijek nije pozitivno ocijenjen od strane ACER.

Učešće u radim grupama ACER je u principu ograničeno na regulatorne agencije država članica Evropske unije. Prijem regulatora iz država koje nijesu članice Evropske unije je izuzetak i moguć je samo uz ispunjavanje visokih kriterijuma i uz saglasnost direktora ACER. Usklađenost pravnog okvira sa Trećim energetskim paketom, njegova kontinuirana primjena i nezavisnost regulatora su najvažniji kriterijumi. U skladu sa Ugovorom o poslovnoj saradnji sa ACER, Sekreterijat Energetske zajednice sprovodi analizu zadovoljavanja postavljenih kriterijuma.

“Srdačno čestitam stranama na ovom važnom i izuzetno pozitivnom razvoju”, riječi su Janeza Kopača, direktora Sekretarijata Energetske zajednice. “Isti dokazuje stabilan napredak u sprovođenju reformi energetskog sektora Crne Gore koji će omogućiti RAE da nastavi usavršavanje učeći iz najbogatijeg evropskog iskustva u oblasti regulacije. Ubijeđen sam da će ACER pronaći u crnogorskom regulatoru pouzdanog, profesionalnog i posvećenog partnera”, dodao je Kopač.

Izvor: Energy Community

https://energy-community.org/news/Energy-Community-News/2017/011/09a.html