Sekretarijat objavljuje izveštaj o monitoringu električne energije za 6 zemalja Zapadnog Balkana
17.11.2017

Sekretarijat objavljuje izveštaj o monitoringu električne energije za 6 zemalja Zapadnog Balkana

Izvještaj Sekretarijata o monitoringu električne energije za WB6, koji je danas objavljen, naglašava obnovljeni impuls u implementaciji nacionalnih i regionalnih energetskih mekih mjera, nakon uspostavljanja novih vlada širom regiona WB6.

Na nacionalnom nivou, napredak je postignut u pogledu kreiranja nacionalnih energetskih berzi i implementacije pravila za razdvajanje u okviru Trećeg energetskog paketa. Crna gora, u kojoj je regulator usvojio preliminarnu odluku o sertifikaciji operatora prenosnog sistema, funkcionalno razvojen operator distributivnog sistema, a novoformirana kompanija berza energije već dobila svoje obrise, došla je u prvi plan u toku ovog perioda izvještavanja.

Nedavno je na regionalnom nivou otpočeo set projekata čiji je cilj olakšavanje implementacije regionalnog tržišta sa danom unaprijed i prekograničnog balansiranja, shodno ugovoru Evropske Komisije – Sekretarijata Energetske zajednice o tehničkoj pomoći za povezivanje na Zapadnom Balkanu. Već je u toku sličan projekat koji je posvećen transformisanju državnih proizvodnih kompanija u tržišne trgovce u cilju kreiranja konkurencije i likvidnosti na regionalnom tržištu.

Izvještaj o monitoringu 6 zemalja Zapadnog Balkana se dostavlja u okviru “tehničke pomoći za povezivanje na Zapadnom Balkanu - komponenta 2: Regionalno energetsko tržište”, koju finansira Evropska Unija a implementira Sekretarijat Energetske zajednice.

Sekretarijat Energetske zajednice