Obavještenje o održavanju XXVII/17 sjednice Odbora Regulatorne agencije za energetiku
20.11.2017

U skladu sa članom 53 stav 1 Zakona o energetici ("Službeni list CG", br. 5/16 i 51/17) i članom 15 stav 1 Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije (''Službeni list CG'', broj 41/16) Regulatorna agencija za energetiku objavljuje

 

OBAVJEŠTENjE

o održavanju XXVII/17 sjednice Odbora Regulatorne agencije za energetiku, na kojoj će se razmatrati

 

  1. Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO ''Crnogorski operator tržišta električne energije'' Podgorica za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad za 2018. godinu, broj 17/2595-11 od 18.10.2017. godine, i
  2. Izvještaj  o stavovima po primjedbama na Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu za utvrđivanje naknade za rad  DOO "Crnogorski operator tržišta električne energije" Podgorica za regulatorni period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine, sa predlogom prihoda i naknade, broj 17/2595-14 od 03.11.2017. godine.

Sjednica će se održati u četvrtak, 23. novembra, u prostorijama Regulatorne agencije za energetiku, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 96 Podgorica od 11 do 12 časova.

 

                                                                                                                                                                                       Regulatorna agencija za energetiku