REGULATORNA AGENCIJA ZA ENERGETIKU POSTALA PRVI REGULATOR ČLANICA ENERGETSKE ZAJEDNICE KOJI SE PRIDRUŽIO RADNIM GRUPAMA ACER
07.12.2017

Direktor Agencije za saradnju energetskih regulatora (ACER), Alberto Pototschnig, i predsjednik crnogorske regulatorne agencije (RAE), Branislav Prelević, danas su u prisustvu Janeza Kopača, direktora Sekretarijata Energetske zajednice, potpisali Sporazum o saradnji koji omogućava stručnim licima RAE da, od januara 2018. godine, učestvuju u radnim grupama ACER.

ACER je agencija EU, čija je misija da doprinese saradnji i koordiniše rad nacionalnih energetskih regulatora država članica EU, kao i da djeluje u cilju uspostavljanja jedinstvenog EU tržišta električne energije i gasa.

Učestvovanje u radnim grupama ACER je, u principu, ograničeno na regulatorne agencije država članica Evropske unije. Prijem regulatora iz država koje nijesu članice EU predstavlja izuzetak i moguće je samo uz ispunjavanje strogih kriterijuma, koji uključuju usklađenost pravnog okvira sa Trećim energetskim paketom i nezavisnost regulatora.

Direktor Pototschnig je, prilikom potpisivanja Sporazuma, izjavio: "Pridruživanje RAE, kao prvog regulatora članica Energetske zajednice, radnim grupama ACER predstavlja mi zadovoljstvo."

Janez Kopač je ispred Sekretarijata Energetske zajednice dodao: "Današnji događaj predstavlja suštinu djelovanja Energetske zajednice, svedenu na približavanje EU i njenih susjeda koji predstavljaju djelove istog tržišta. Kao djelovi, oni ne mogu biti članovi iste porodice ukoliko nisu djelovi iste institucije. Crna Gora je najnaprednija članica Energetske zajednice bez ijednog pokrenutog spora i, uvjeren sam, najpouzdaniji partner."

Predsjednik Prelević se zahvalio Energetskoj zajednici i Sekretarijatu, naglašavajući: " RAE je počastvovana dodjeljivanjem posmatračke pozicije u ACER. Nastavićemo sa daljim razvojem institucionalnih kapaciteta i trudićemo se da uzvratimo aktivnim učestvovanjem u radnim grupama ACER, kao što je u poslednjih par godina bio slučaj sa radnim grupama ECRB. Nadamo se da će ovo priznanje biti primjer podrške i pozitivan signal našim kolegama iz nacionalnih regulatornih agencija ostalih članica Energetske zajednice da nam se pridruže."

Ljubljana, 6. decembra 2017