Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu pravila o dopunama Pravila za izradu i praćenje realizacije desetogodišnjih planova razvoja prenosnog sistema električne energije
08.12.2017

Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu pravila o dopunama Pravila za izradu i praćenje realizacije desetogodišnjih planova razvoja prenosnog sistema električne energije

 

Regulatorna agencija za energetiku, je dana 08.12.2017. godine donijela Zaključak da se na javnu raspravu da Nacrt pravila o dopunama Pravila za izradu i praćenje realizacije desetogodišnjih planova razvoja prenosnog sistema električne energije, pa se upućuje poziv svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima, da se uključe u javnu raspravu i time daju svoj doprinos u razmatranju i utvrđivanju navedenog akta.


Javna raprava traje do 25. decembra 2017. godine i organizuje se na način da se mišljenja, primjedbe, komentari i sugestije mogu dostavljati elektronskim putem na e-mail regagen@t-com.me, faxom na broj: 020 229-755 ili poštom na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 96 Podgorica, najkasnije do 25.12.2017. godine, do 15 časova.


Nacrt navedenog akta može se preuzeti na web adresi - dokument.