Izvještaj sa Javne rasprave o Nacrtu Pravila o minimumu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom
12.06.2017

Izvještaj možete preuzeti na sledećoj adresi - dokument