Direktor Energetske zajednice, gdin Janez Kopač, posjetio RAE
13.02.2018

U okviru godišnje posjete Direktora Sekretarijata Energetske zajednice Skupštini Crne Gore, 8. februara je upriličen i sastanak sa predstavnicima Agencije.

Gospodin Janez Kopač je i ovom prilikom iskazao zadovoljstvo radom RAE i ponovio da crnogorski regulator prednjači u odnosu na ostale regulatore iz Energetske zajednice u dijelu usklađivanja obaveza propisanih Trećim energetskim paketom.

Na sastanku su diskutovane aktuelne teme koje se odnose na razvoj energetskog sektora Crne Gore, kao i ispunjavanja obaveza utvrđenih na nivou Energetske zajednice a tiču se transponovanja uredbi usvojenih krajem prošle godine od strane PHLG, te o daljim aktivnostim koje su neophodne za integraciju tržišta električne energije.