Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu pravila o minimumu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom
12.06.2017

Regulatorna agencija za energetiku, je dana 08.06.2017. godine donijela Zaključak kojim je javna rasprava za Nacrt pravila o minimumu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom, produžena do 27.06.2017. godine, pa se upućuje poziv svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima, da se uključe u javnu raspravu i time daju svoj doprinos u razmatranju i utvrđivanju navedenog akta.
Javna raprava se produžava do 27. juna 2017. godine i organizuje se na način da semišljenja, primjedbe, komentari i sugestije mogu dostavljati elektronskim putem na e-mail regagen@t-com.me, faxom na broj: 020 229-755 ili poštom na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 96 Podgorica, najkasnije do 27.06.2017. godine, do 15 časova.
Inovirani Nacrt navedenog akta može se preuzeti na web adresi - dokument