O AGENCIJI

Agencija za energetiku je osnovana Zakonom o energetici kao regulatorno telo sa nadležnostima u sektorima električne energije, prirodnog gasa, nafte i naftnih derivata i toplotne energije


BROJ POSJETA
00006313