Odbor Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je imenovao Igora Telebaka, magistra u oblasti Međunarodne ekonomije i finansija, za vršioca dužnosti izvršnog direktora.

Svoj radni angažman je započeo u Agenciji 2013. godine kao pripravnik, kada je već pokazao svoje vještine, znanja i odnos prema poslu. Njegov odnos prema poslu, kvalitet i dosadašnji rezultati rada su mu omogućili napredovanje na pozicijama u Službi za ekonomske poslove regulacije, a te reference su ga i upravo preporučile za mjesto vršioca dužnosti izvršnog direktora. Od 2019. godine, predstavlja REGAGEN u regionalnoj radnoj grupi za zaštitu potrošača kao lider za oblast maloprodajnog tržišta, čiji su članovi regulatori država članica Energetske zajednice, dok je u periodu od 2020. do 2022. godine presjedavao radnom grupom za zaštitu potrošača u MEDREG-u, asocijaciji mediteranskih regulatora.

Telebak će dužnost VD izvršnog direktora obavljati od 15. marta 2023. godine.