Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 08.09.2022. godine donijela Zaključak, broj 22/2671-4, kojim se na javnu raspravu stavlja se Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2023. godinu, pa se upućuje

J A V N I     P O Z I V

svim zainteresovanim licima da uzmu učešće u raspravi davanjem mišljenja i primjedbi, koje se mogu dostaviti: elektronskim putem na e-mail adresu: regagen@t-com.me, faxom na broj: 020/229-755 ili poštom na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96, 81000 Podgorica, zaključno sa 23.09.2022. godine.

Izvještaj se može preuzeti ovdje.

 

 

Broj: 22/2671-5

Podgorica, 08. septembra 2022. godine