Broj: 23/994-9

Podgorica, 31.03.2023. godine

 

IZVJEŠTAJ O STAVOVIMA PO PRIMJEDBAMA NA NACRT METODOLOGIJE O IZMJENAMA I DOPUNAMA METODOLOGIJE ZA UTVRĐIVANJE CIJENA, ROKOVA I USLOVA ZA PRUŽANJE POMOĆNIH USLUGA I USLUGA BALANSIRANJA PRENOSNOG SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 1. marta 2023. godine na svojoj internet stranici objavila Nacrt metodologije o izmjenama i dopunama Metodologije za utvrđivanje cijena, rokova i uslova za pružanje pomoćnih usluga i usluga balansiranja prenosnog sistema električne energije (u daljem tekstu: Metodologija), i pozvala zainteresovana lica da, do 16. marta 2023. godine, uzmu učešće u raspravi i dostave mišljenja i primjedbe.

U utvrđenom roku, nijesu dostavljena mišljenja i primjedbe na Metodologiju.

REGULATORNA AGENCIJA ZA ENERGETIKU

I REGULISANE KOMUNALNE DJELATNOSTI