Broj: 22/3745-5

Podgorica, 02.11.2022. godine

 

 

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE O NACRTU PRAVILA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILA O LICENCAMA ZA OBAVLJANJE REGULISANIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI 

 

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (u daljem tekstu: Agencija) je 14. oktobra 2022. godine, na svojoj internet stranici objavila Nacrt pravila o izmjenama i dopunama Pravila o licencama za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti i pozvala zainteresovana lica da, do 31. oktobra 2022. godine, uzmu učešće u raspravi i dostave mišljenja i primjedbe.

U propisanom roku mišljenja i primjedbe dostavilo je DOO „S&E Tehnica“ Bar (arhivski broj Agencije 22/3745-4 od 28.10.2022. godine).

Primjedba DOO „S&E Tehnica“ Bar:

„Dakle, da bi se produžila licenca (i dobila poslije saglasnost na predlog cijena) za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti potrebno je imati „Ugovor o povjeravanju obavljanja regulisane komunalne djelatnosti“ koji dodjeljuju opštine.

S obzirom da sve opštine po automatizmu ugovore daju svojim preduzećima, svojim Vodovodima, Komunalnim preduzećima, a ne raspisuju Javnu nabavku – Tender, koji treba da raspišu jer ovako svi ostali zainteresovani prosto nemaju ni mogućnost da traženi ugovor dobiju.

Naš predlog, sugestija i molba, s obzirom da smo velika sredstva uložili u opremu, da u okviru zakona iznađete mogućnost da dok se ne stvore uslovi da opštine raspišu Javnu nabavku – Tender i nama u okviru zakona omogućite pravo na rad.“ 

STAV AGENCIJE

Pravilima o licencama za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti („Službeni list CG“, br. 58/19 i 10/20) (u daljem tekstu: Pravila) utvrđeni su bliži uslovi i način izdavanja, izmjene i oduzimanja licenci za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti, sadržaj zahtjeva za izdavanje i izmjenu licenci, dokazi koji se dostavljaju uz zahtjev i druga pitanja od značaja za licence.

Važećim tekstom Pravila je propisano da posjedovanje ugovora o povjeravanju obavljanja regulisane komunalne djelatnosti iz člana 21 Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni list CG“, br. 55/16 i 66/19) (u daljem tekstu: Zakon), nije preduslov za izdavanje licence. Takođe, predlogom izmjena člana 8 stav 2 Pravila je propisano da produženje roka važenja licence nije u vezi sa postojanjem predmetnog ugovora iz člana 21 Zakona.

Postupak dodjele ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti nije propisan Pravilima čije su izmjene predmet javne rasprave, već je postupak propisan članom 21 Zakona i u nadležnosti je jedinica lokalne samouprave, pri čemu Agencija ne posjeduje nadležnosti u pogledu kontrole tih postupaka i dodjele predmetnih ugovora.

 Imajući u vidu sadržaj predmetne primjedbe, obraćanje DOO „S&E Tehnica“ Bar će biti proslijeđeno na dalje postupanje Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

 

REGULATORNA AGENCIJA ZA ENERGETIKU

I REGULISANE KOMUNALNE DJELATNOSTI