Izvršna direktorica Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komuinalne djelatnosti, Milica Knežević, podnijela je ostavku na tu funkciju. Funkciju izvršne direktorice obavljala je od marta 2020. godine. Eksterni globalni i lokalni izazovi koji su uticali na rad cijelog energetskog sektora praktično da nijesu ostavili negativne posljedice po rezultate rada REGAGEN. Pozitivan izvještaj Državne revizorske institucije iz septembra 2022. godine, te posljednji izvještaj Sekretarijata Energetske zajednice koji REGAGEN nedvosmisleno svrstava u sami vrh regulatornih tijela u regionu, najjasnije ukazuju na kvalitet rada REGAGEN u prethodnom periodu.

U tekstu ostavke istaknuto je da su nedostatak ažurnih strateških dokumenata u oblasti energetike, jasne vizije razvoja sektora regulisanih komunalnih djelatnosti, ad hoc izmjene i dopune sistemskih zakona u ovim oblastima i to bez sprovedenih javnih rasprava i konsultacija u okviru procesa pristupanju Evropskoj uniji, kao i sve izraženija politizacija upravljačkih i rukovodećih struktura subjekata u većinskom državnom vlasništvu, kreirali su sasvim novi okvir za obavljanje funkcije ekonomske regulacije.

Knežević je završila osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, smjer energetika, a magistrirala na jednom od najstarijih univerziteta u Njemačkoj – Tehničkom univerzitetu u Darmštatu. Po povratku u Crnu Goru, godinama je bila angažovana na pripremi i realizaciji projekata iz oblasti energetike, finansiranim od strane Njemačke razvojne banke, KfW, i EU. Od 2017. godine, radila je u Regulatornoj agenciji, a predsjedavala je i regionalnom radnom grupom za električnu energiju, čiji su članovi regulatori država članica Energetske zajednice.