Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 25. oktobra 2023. godine donijela Zaključke kojima je stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu „Crnogorskog elektrodistributivnog sistema“ DOO Podgorica za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za 2024. i 2025. godinu (regulatorni period 2023-2025. godina) sa predlogom regulatorno dozvoljenog prihoda, pa se upućuje

 

JAVNI POZIV

 

svim zainteresovanim licima da učestvuju u raspravi davanjem mišljenja i primjedbi, koje se mogu dostaviti: elektronskim putem, na e-mail: regagen@t-com.me, faxom, na broj: 020/229-755 ili poštom, na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96, Podgorica, zaključno sa srijedom, 1. novembrom 2023. godine.

 

Nacrt akta može se preuzeti ovdje.

 

Broj: 23/3413-7

Podgorica, 25.10.2023. godine