Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 14.12.2022. godine donijela Zaključke, broj 22/3815-6, kojima se na javnu raspravu stavlja Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Berane za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2023. godinu, pa se upućuje

JAVNI POZIV

svim zainteresovanim licima da uzmu učešće u raspravi davanjem mišljenja i primjedbi, koje se mogu dostaviti: elektronskim putem na e-mail adresu: regagen@t-com.me, faxom na broj: 020/229-755 ili poštom na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96, 81000 Podgorica, zaključno sa 29.12.2022. godine.

Izvještaj se može preuzeti ovdje. (link)

 

Broj: 22/3815-8

Podgorica, 14. decembra 2022. godine