Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 27.06.2022. godine donijela Zaključke, broj 22/1852-8, kojima se na javnu raspravu stavlja Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO “Agencija za stanovanje” Podgorica za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama 2023. godinu, pa se upućuje

JAVNI POZIV

svim zainteresovanim licima da uzmu učešće u raspravi davanjem mišljenja i primjedbi, koje se mogu dostaviti: elektronskim putem na e-mail adresu:

regagen@t-com.me, faxom na broj: 020/229-755 ili poštom na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96, 81000 Podgorica, zaključno sa 12.07.2022. godine.

Izvještaj se može preuzeti ovdje.

Broj: 22/1852-9

Podgorica, 27. juna 2022. godine