Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 10.06.2022. godine donijela Zaključke, broj 22/1532-19, kojim se na javnu raspravu stavlja se Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod Bistrica“ Bijelo Polje za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje, prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu i Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod Bistrica“ Bijelo Polje za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2022. godinu, pa se upućuje

 

JAVNI POZIV

 

svim zainteresovanim licima da uzmu učešće u raspravi davanjem mišljenja i primjedbi, koje se mogu dostaviti: elektronskim putem na e-mail adresu: regagen@t-com.me, faxom na broj: 020/229-755 ili poštom na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96, 81000 Podgorica, zaključno sa 5.07.2022. godine.

 

Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod Bistrica“ Bijelo Polje za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje, prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu se može preuzeti ovdje.

 

Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod Bistrica“ Bijelo Polje za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2022. godinu se može preuzeti ovdje.

 

 

Broj: 22/1532-20

Podgorica, 20. juna 2022. godine