Crna Gora

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti

 

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 28.12.2021. godine donijela Zaključak kojim je stavila na javnu raspravu Nacrt metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje sistema za skladištenje gasa, pa se upućuje

JAVNI POZIV

svim zainteresovanim licima da učestvuju u raspravi davanjem mišljenja i primjedbi, koji se mogu dostaviti: elektronskim putem na e-mail regagen@t-com.me , faxom na broj: 020 229-755 ili poštom na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 96 Podgorica, zaključno sa 20.01.2022. godine.

Nacrt akta može se preuzeti  ovdje.

Broj: 21/4674-3

Podgorica, 28.12.2021. godine